Floortime seminar u Centru „Mir“

Seminar Greenspan floortime pristup koji organiziraju udruga Centar RIO i Jake Greenspan održaće se se 30.09. 2017. godine u Kaštel Novom u Centru „Mir“ Rudine bb. Centar za rehabilitaciju „Mir“ je pružio podršku pri organizaciji ovog međunarodnog seminara ustupajući prostor.
Centar za rehabilitaciju “Mir” je pružatelj socijalnih usluga za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju i intelektualnim teškoćama i pruža sljedeće vrste socijalnih usluga: usluga smještaja (trajni i privremeni), usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka, organizirano stanovanje, usluge individualne i grupne psihosocijalne podrške u obitelji i u ustanovi, usluga rane intervencije, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja, usluge savjetovanja, usluge pomoći u kući.
Jake Greenspan je vodeći svjetski stručnjak na području razvojne psihologije, direktor Floortime Centra u Washingtonu, i sin dr.Stanley Greenspana (1941-2010), osnivača Greenspan Floor time pristupa. Jedna od najvažnijih značajki po kojima se Greenspan Floortime pristup razlikuje od drugih terapijskih modela je pridavanje važnosti jedinstvenim razvojnim značajkama svakog djeteta, uzimajući u obzir kako djeca obrađuju informacije, razvojnu razinu na kojoj dijete funkcionira i dinamiku obiteljskih odnosa.
Tijekom jednodnevnog seminara Jake Greenspan će kroz niz interaktivnih predavanja i video prikaza slučajeva, izložiti teoriju i praksu jedinstvenog pristupa u radu s djecom i mladim osobama s poteškoćama u razvoju, The Greenspan Floortime Approach.

Posted in Vijesti.