FLOORTIME SEMINAR

Centar RIO i Jake Greenspan organizirati će jednodnevni seminar o GREENSPAN FLOORTIME pristupu u Centru Mir-Rudine,Kaštel Novi,Rudine bb 30.09.2017. godine. Svi polaznici će se upoznati s osnovnim načelima Floortime pristupa.

Tijekom jednodnevnog seminara Jake Greenspan će kroz niz interaktivnih predavanja i video prikaza slučajeva, izložiti teoriju i praksu jedinstvenog pristupa u radu s djecom i mladim osobama s poteškoćama u razvoju, The Greenspan Floortime Approach.

Ovaj pristup je osmislio i razvio dr. Stanley Greenspan (1941-2010). Ova metoda do sad pokazala se kao izvrsna u radu sa svom djecom s poteškoćama u razvoju. Jedna od najvažnijih značajki po kojima se Floortime pristup razlikuje od drugih terapijskih modela je pridavanje važnosti jedinstvenim razvojnim značajkama svakog djeteta, uzimajući u obzir kako djeca obrađuju informacije, razvojnu razinu na kojoj je dijete i dinamiku obiteljskih odnosa.

Floortime seanse potrebno je provoditi više puta dnevno stoga veliku ulogu imaju i roditelji.

Jake Greenspan je vodeći svjetski stručnjak na području dječje razvojne psihologije, direktor Floortime Centra u Washingtonu, i sin dr.Stanley Greenspana, koji je razvio i usavršio ovu metodu.

Seminar je namijenjena stručnjacima čije je područje interesa vezano uz razvoj mozga i  razvojne teškoće koje mogu ispoljavati djeca i mlade osobe tijekom odrastanja. To se prije svega odnosi na liječnike (pedijatri, pedijatri neurolozi, fizijatri, dječji psihijatri te specijalisti obiteljske medicine), psihologe, logopede, edukacijske rehabilitatore, radne terapeute, fizioterapeute, pedagoge, odgajatelje, učitelje. Također, roditeljima djece s i bez smetnji u razvoju, te zainteresiranim studentima iz područja edukacijskih i rehabilitacijskih znanosti.

Seminar će se bodovati prema pravilnicima stručnih komora za liječnike, psihologe i edukacijske rehabilitatore.

PROGRAM GREENSPAN FLOORTIME SEMINARA

Kaštela - Centar MIR, 30.09.2017.

Registracija sudionika (8.00-9.00)

Prijepodne/ 1.DIO ( 9.00. – 11.00.)

Uvod u „The Learning Tree“ model i Greenspan floortime pristup

- prikaz modela The Learning Tree/Drvo učenja, zadnje verzije DIR modela dr.Stanley Greenspana (DIR model je razvojni, individualni, obiteljsko orjentiran pristup).

- prikaz načina kroz koji objašnjavamo funkcionalno-emocionalni razvoj djeteta koristeći se metaforom modela The Learning Tree/ Drvo učenja

Pauza (11.00-11.30)

Nastavak uvodnog predavanja The Learning Tree model/Greenspan floortime pristup

- prikaz i opis svakog funkcionalno emocionalnog miljokaza razvoja djeteta te video prezentacije djece koja se uklapaju u određene funkcionalno emocionalne razvojne miljokaze

- razjašnjavanje kako se određeni senzorni sustavi te područja i načini senzornog procesuiranja uklapaju u model The Learning Tree/ Drvo učenja

RUČAK (13.00-14.00)

Poslijepodne/II DIO (14.00-15.30)

Utjecaj okoline i socijalnih odnosa na razvoj djeteta

- pojašnjavanje kako različiti socijalni odnosi/ okruženje imaju utjecaj na učenje djeteta s naglaskom na odgovornost i uloge koje imaju osobe u neposrednom djetetovom okruženju (dijete-roditelj; dijete-odgajatelj/učitelj; dijete-terapeut).

- opis utjecaja raznih socijalnih okruženja koja su potrebna u radu s djecom na različitim razvojnim nivoima i različite kronološke dobi

Odgovori na pitanja sudionika seminara

Pauza (15.30-16.00)

Nastavak predavanja i video prezentacije/Greenspan floortime pristupa (16.00-18.00)

- prikaz različitih strategija koje su sastavni dio Greenspan floortime pristupa

- razjašnjavanje osnovnih postavki Greenspan Floortime pristupa i prikaz različitih ideja i načina kojima možemo komunicirati s djecom na određenim funkcionalno emocionalnim nivoima/miljokazima.

- video prezentacije kroz koje će biti podrobno prikazani primjeri Greenspan Floortime tehnika

Odgovori na pitanja sudionika seminara

Cijena kotizacije uključuje sudjelovanje na konferenciji, simultano prevođenje na hrvatski jezik, ručak, osvježenja tijekom pauza, pisane materijale na hrvatskom jeziku,  certifikat The Floortime centra USA (Washington DC) o završenom seminaru o Floortime pristupu.

Rana Prijava

20% popusta na kotizacije uplaćene do 15. 09. 2017. godine.

1000 kn

Standardna prijava

Odnosi se na kotizacije uplaćene nakon 15. 09. 2017. te do seminara.

1250 kn

Studenti

50% popusta. Potrebno je poslati skenirani dokaz o statusu studenta (ovjeren na fakultetu) u svrhu ostvarivanja popusta i fotokopiju osobne iskaznice.

625 kn

Drugi roditelj

Jedan roditelj plaća puni iznos kotizacije, a drugi ostvaruje popust od 50%. Potrebno poslati skenirani rodni list djeteta i kopije osobnih iskaznica oba roditelja.

625 kn

4 za 3

Na svake 3 uplate kotizacije sudionika iz iste ustanove/udruge/organizacije za 4.-tog sudionika sudjelovanje na konferenciji je besplatno. Potrebno je poslati ovjerene i skenirane dokaze o zaposlenju u istoj ustanovi/organizaciji/udruzi i fotokopije osobnih iskaznica svih osoba.

Besplatno svaka četvrta prijava

Primatelj: Centar RIO
Iban- br.racuna: HR6724020061100736877 Erste &Steiermarkische bank D.D.
Svrha uplate: uplata za floortime seminar (navesti kategoriju za koju uplaćujete)