Naša Misija

U poslijednje vrijeme došlo je do povećanje broja djece koja izražavaju neprogresivno razvojno zaostajanje, što uključuje poremećaje u odnosima, komunikaciji, mišljenju i zaključivanju. Ovi razvojni poremećaji uključuju autistični spektar, multisustavne razvojne poremećaje, kognitivno zaostajanje, teške jezične poremećaje. Ove teškoće se reflektiraju na različitim nivoima razvojnog funkcioniranja, na nivou planiranja motoričkih aktivnosti, razumijevanja glasova do stvaranja ideja i prepoznavanja emocija.

Nova istraživanja i kliničke opservacije omogućuju nam da bolje uočimo različite kapacitete i tako utvrdimo jedinstveni profil za svako dijete i obitelj koji se temelji na njihovim razvojno funkcionalnim kapacitetima. Ova nova istraživanja i zaključci olakšavaju nam da razdijelimo složene razvojne poremećaje (npr.autizam) po različitim područjima funkcionalnog i dimenzionalnog procesa (npr.auditivno procesuiranje, motoričko planiranje, uzajamno regulirane emocionalne interakcije). Najvažnije je da ovi individualni razvojni profili omogućuju kliničarima i terapeutima da individualiziraju procjenu i intervencijske postupke za dijete i obitelj, tako da dolazimo do jedinstvenog pitanja: Koji je najbolji pristup prema određenom djetetu i obitelji?

Upravo RIO (eng.DIR) model omogučava nam kreiranje ovakvog programa koji pomaže kliničarima da izrade pristup prema dijetetu, a ne da se dijete uklopi u određeni program. Prije su sva djeca sa npr. s autističnim spektrom uklapala se u specifične pristupe, a nije se vodilo računa o njihovim individualnim razvojnim profilima. Intervencijski postupak koji se koristi unutar ovog terapijskog modela poznat je kao floortime (hrv.vrijeme na podu).

Ovaj terapijski model je osmislio Dr.Stanley A. Greenspan (1941-2010). Dr.Greenspan bio je klinički profesor psihijatrije, biheviorizma i pedijatrije na medicinskom fakultetu George Washington te praktičar dječje psihijatrije. Bio je predstojnik Centra za izučavanje mentalnog zdravlja i ravnatelj Kliničkog programa razvoja dojenčadi u Nacionalnom institutu za mentalno zdravlje. Autor je više od stotinu znanstvenih članaka i dvadesetsedam knjiga.Knjige u Hrvatskoj mogu se nabaviti u izdanju nakladničke kuće Ostvarenje.

Njegov rad su nastavili njegov sin Jake Greenspan i Tim Bleecker koji su osnivači Floortime Centra u Washingtonu. Jake Greenspan i T. Bleecker prve konferencije i edukacije u Hrvatskoj ostvarili su kroz suradnju s Udrugom DIRA (Zagreb, Rijeka). Kabinet Korneo iz Zagreba održava edukacije u suradnji s Timom Bleeckerom. Unutar regije ostvarili su uspješnu suradnju s kabinetom Logopolis iz Beograda.

DIR/FLOORTIME MODEL

Model predstavlja specifični način učenja interakcije putem djetetovih prirodnih emocija i interesa koji omogućuju različitim dijelovima djetetovog mozga da stvaraju zajedničke veze i da sukcesivno izgrađuju više razine socijalnih, emoconalnih i intelektualnih sposobnosti.

Uključuje tri važne komponente:

RAZVOJ - svako dijete treba savladati određene razvojne nivoe (socijalni, emocionalni, intelektualni).

INDIVIDUALNE RAZLIKE - djeca imaju jedinstvene načine na koji primaju, obrađuju i odgovaraju na razne podražaje iz okoline. Zato je važno odrediti individualne profile za svako dijete.

USMJEREN NA ODNOSE S OKOLINOM - prvenstveeno se usmjerava na važnost odnosa s roditeljima a onda i širom obitelji, te socijalnom okolinom. Dijete u komunikaciji s roditeljima (majkom), razvija svoje senzoričke, motoričke, perceptivne sposobnosti kao preduvjete za razvoj viših kognitivnih sposobnosti.

FLOORTIME

Pristup se temelji na slijedećim postavkama:

- Odnosi i emocije su srž učenja

- Svako dijete je različito i zato ga treba drugačije poticati

- Svako dijete je sposobno za rast i napredak

- Roditelji i odgajatelji trebaju igrati aktivnu i vitalnu ulogu u procesu djetetova razvoja

- Roditelji, cijela obitelj, odgajatelji, terapeuti i edukatori trebaju biti uključeni u sveobuhvatni terapijski program.

FLOORTIME je intenzivan intervencijski program koji se temelji na djetetovom profilu, a razradio ga je dr.med.,Stanley Greenspan. Razlikuje se od drugih ranih intervencija koje se obraćaju temeljnim problemima ili punom rasponu vještina kojima djeca trebaju ovladati. U floortime pristupu važnost se pridaje jedinstvenim razvojnim značajkama svakog djeteta, uzimajući u obzir kako djeca obrađuju informacije, razvojnu razinu na kojoj je dijete i dinamiku obiteljskih odnosa. Na ovaj način dobijamo jedinstvene razvojne profile za svako dijete. Kad dobijemo jedinstveni profil za određeno dijete on nam služi kao početna točka samog terapijskog postupka. Ovaj način poticanja razvoja djeteta ne podupire čisto mehaničko pamćenje novih pojmova. Naprotiv, pomaže djeci koja imaju različite razvojne potencijale da kroz svakodnevne interakcije sa svojim roditeljima i okolinom, podupirući njihove prirodne emocionalne interese razvijaju spontane i ugodne interakcije i tako uče više o sebi i svijetu koji ih okružuje.