O nama

Udruga Centar RIO (eng.DIR) je utemeljen isključivo od stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom koji su uvidjeli, prateći razvoj novih pristupa u terapiji, da postoji potreba da djeca, mladi i osobe u Hrvatskoj imaju prava na mogućnost izbora novih oblika terapijskih pristupa koji još nisu na adekvatan način implementirali u državni sustav zdravstvenih i socijalnih usluga. Posebno smo usmjereni na upoznavanje, prezentaciju i razvoj RIO (eng.DIR) terapijskog modela s obiteljima koje imaju potrebu za ovim oblikom pomoći unutar naše uže i šire lokalne zajednice. Također, razvijamo aktivnu suradnju i potporu u radu s Floortime Centrom u Washingtonu. Posebno se zahvaljujemo Jakeu Greenspanu, suosnivaču Floortime Centra, na dosadašnjoj suradnji i potpori našem radu.

Naš Tim

Dr.sci Biserka Rešić, dr,med. pedijatar neurolog

Prof.defektolog-logoped Nives Rešić Miloradović, floortime terapeut,NRT terapeut

Dr.sci Katija Kalebić Jakupčević, specijalista kliničke psihologije

Prof.defektolog-logoped Senka Domazet, audiorehabilitator